Hofkes Frölke Meekel organisatiepsychologen bv, handelend onder de naam HFMtalentindex, gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website en lezers van onze digitale nieuwsbrieven. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt HFMtalentindex zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Uw identiteitsgegevens kunnen door HFMtalentindex verwerkt worden met het oog op het beheer van het klantenbestand en het prospectenbestand.

Wanneer u zich inschrijft voor de digitale HFMtalentindex nieuwsbrief, geeft u HFMtalentindex toestemming om periodiek de HFMtalentindex nieuwsbrief toe te sturen naar het door u opgegeven e-mailadres. Elke nieuwsbrief die u van HFMtalentindex ontvangt, biedt u de mogelijkheid om u uit te schrijven van de HFMtalentindex nieuwsbrief. Wanneer u zich uitschrijft, ontvangt u geen HFMtalentindex nieuwsbrieven meer.

U heeft het recht uw door HFMtalentindex geregistreerde persoonsgegevens in te kijken en fouten te laten verbeteren. Om deze rechten uit te oefenen dient u een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek naar HFMtalentindex te sturen:

HFMtalentindex
Postbus 1775
1000 BT Amsterdam

HFMtalentindex zal u antwoorden binnen de 10 dagen na uw aanvraag.

HFMtalentindex maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

HFMtalentindex meet informatie van websitebezoekers en nieuwsbrieflezers, zoals informatie over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het leesgedrag en het verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de sitebezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat HFMtalentindex haar dienstverlening verder kan optimaliseren.