Upgrade HFMtalentindex

Onze Research & Development afdeling voert periodiek wetenschappelijk onderzoek uit om de kwaliteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van onze online assessments te garanderen. Dit heeft wederom een kwaliteitsslag opgeleverd die deze zomer volledig in het instrumentarium van HFMtalentindex wordt geïntegreerd.

 

Wat zijn de belangrijkste verbeteringen?

Opbrengsten van cross-cultureel onderzoek
Sinds maart is HFMtalentindex ook in Zuid-Afrika gevestigd. Om in Zuid-Afrika aan de wet te voldoen, mag er alleen gebruik worden gemaakt van aantoonbaar cultuurvrije tests. Met ons normonderzoek hebben wij aangetoond dat onze persoonlijkheidsmeting inderdaad cultuurvrij is. De HFMtalentindex persoonlijkheidsmeting heeft nu een overheidsgoedkeuring verkregen. Voor uw praktijk in Nederland betekent dit bijvoorbeeld dat gebruik van HFMtalentindex diversiteit bevordert.

Sociaal wenselijkheid scherper vastgesteld
In de HFMtalentindex persoonlijkheidsmeting wordt rekening gehouden met het geven van sociaal wenselijke antwoorden. De indicaties van impressiemanagement en zelfdeceptie worden nu nog scherper en meer transparant vastgesteld.

De uitslagen van de online assessments voorspellen nog beter
Alle testen hebben een hernormering gekregen na onderzoek op wetenschappelijk niveau. Dit betekent dat de uitslagen nog beter voorspellen en nog meer valide zijn geworden.

Wat betekent dit?

Alle upgrades en nieuwe instrumenten van HFMtalentindex worden altijd automatisch en kosteloos doorgevoerd. Als klant van HFMtalentindex hoeft u hiervoor niets te doen. Deze laatste kwaliteitsslag wordt deze zomer doorgevoerd. Ook voor onze klanten met maatwerkrapportages wordt deze kwaliteitsslag automatisch en als service geïmplementeerd in het HFMtalentindexsysteem. Graag informeren wij u meer gedetailleerd over de uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken in ons researchverslag.

Download: Research paper test development and norms

Wilt u meer weten over (de upgrade van) HFMtalentindex neem dan contact met ons op: 085 401 50 50.