Copyright HFMtalentindex

Intellectuele en auteursrechten

Bezoekers van hfm.nl, hfmtalentindex.de, hfmtalentindex.fr, hfmtalentindex.co.za en hfmtalentindex.com mogen de informatie bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Hoewel de content met de grootste zorg is geschreven, kunnen onze auteurs en programmeurs niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van de informatie, indirect of direct, zou kunnen voortvloeien. De informatie op deze site kan op elk moment zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Tenzij anders vermeld, berust het auteursrecht van alle teksten op deze site bij Hofkes Frölke Meekel organisatiepsychologen bv (HFMtalentindex). Niets van deze website mag worden opgeslagen, gereproduceerd in één der welke gegevensdrager of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van HFMtalentindex.

In het algemeen wordt de content en het design van deze website beheerst door de nationale en internationale rechtsbescherming inzake intellectuele en auteursrechten. Derhalve mag onder meer de originaliteit en het onderscheidend vermogen van zowel de vorm als de inhoud van deze website op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk aangetast worden door reproductie, namaak of aftapping. Elke aantasting van deze rechten geeft van rechtswege reeds aanleiding tot minstens een dwangsom van 3.000,- EUR per dag zolang de aantasting duurt, hetzij geheel hetzij ten dele, en dit onverminderd het recht bijkomend schadevergoeding te vorderen.

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50