Learning Agility & Remote leadership

Leidinggeven op afstand oftewel remote leadership is een hot topic. Logisch, een groot deel van de organisaties werkt nu door de coronamaatregelen immers vanuit huis. Zeker voor de mensen die niet gewend zijn om thuis te werken, is het zeer belangrijk dat zij op de juiste manier daarin begeleid worden. Hoe doe je dat als leidinggevende? Bestaat de ideale remote leader? Het hangt sterk af van hoe jouw team eruitziet en welke doelen je moet bereiken. Remote werken biedt uitdagingen én 
kansen, voor medewerkers en leidinggevenden.  

Learning Agility als focus bij leidinggeven op afstand

Hoe houd je als leidinggevende op afstand het team bij elkaar? Je loopt steeds weer opnieuw tegen zaken aan die nu anders moeten en verschillende mensen reageren verschillend. Kennis van iemands Learning Agility kan jou als leidinggevende handvatten geven. Hoe leert iemand in deze situatie? Iemand met een lage score op Change Agility pakt zaken in een nieuwe situatie anders aan dan iemand met een hoge score.  


Clickable pdf Learning Agility & Remote leadership

Learning Agility & Remote leadership

In dit mini-boekje ‘Learning Agility & Remote leadership’ vind je per Learning Agility-dimensie praktische coaching tips voor leidinggeven op afstand, steeds verdeeld per score. 

Download hieronder het boekje Learning Agility & Remote leadership

Download