Meer rendement uit talent met Talent Analytics

Binnen HFMtalentindex heeft u de beschikking over Talent Analytics: twee strategische dashboards met altijd up-to-date informatie om de kwaliteiten van uw teams, afdelingen of van de gehele organisatie te kunnen overzien. Zo krijgt u inzicht en overzicht om op tijd te kunnen (bij)sturen op de selectie en ontwikkeling binnen uw organisatie. Met Talent Analytics krijgt u antwoord op vragen als: Waarom presteert onze vestiging in Limburg zoveel beter dan de vestiging in Utrecht? Welke competenties maken dat onze HR-afdeling zo succesvol is? Welke ontwikkelmogelijkheden heeft onze afdeling sales? Welke kwaliteiten mis ik op de afdeling marketing?

People Qualities

Met People Qualities krijgt u specifieke informatie over de kwaliteiten van groepen medewerkers. U weet hierdoor welke kwaliteiten wel of niet voor handen zijn in uw organisatie. Door inzicht te hebben op groepsniveau kunt u onder andere zien welke competenties gemist worden binnen een bepaalde afdeling, waar een team collectief goed (of niet goed) in is en wat bijvoorbeeld het collectieve drijfverenprofiel is van een bepaalde groep medewerkers. Met deze informatie weet u wat een team, afdeling of de hele organisatie nodig heeft om bepaalde doelen te realiseren. U kunt analyseren waarom het ene team beter functioneert dan het andere. People Qualities biedt u voor tactische en strategische beslissingen alle informatie op het gebied van competenties, drijfveren, intelligentie en huidige performance van door u gekozen groepen deelnemers:

  • Profiel fit: De mate waarin een groep deelnemers past bij het gevraagde competentieprofiel.
  • Intelligentie: Het intelligentieniveau van een groep deelnemers.
  • Drijfveren: De mate waarin voorkeursrollen binnen een groep deelnemers voorkomt.
  • Competenties: De competenties waar een groep deelnemers veel dan wel weinig aanleg voor heeft.
  • 9-grid: Een objectief overzicht van de performance, talenten en doorgroeimogelijkheden van een groep deelnemers.

NL HB Talent Analytics P9 People Qualities 9-grid brochure

Development Issues

Met Development Issues krijgt u specifieke informatie over competenties waarop uw medewerkers zich kunnen en moeten ontwikkelen. Bovendien kunt u per team zien welke stappen uw medewerkers zelf al zetten. De informatie wordt op gecombineerd groepsniveau getoond. De informatie gebruikt u voor het opstellen, bijstellen en onderhouden van strategische en tactische ontwikkelplannen en geeft u grip op uw talentmanagement en successionplanning.

  • Ontwikkelmatrix: u ziet hoe de gekozen groep scoort qua performance op de competenties, afgezet tegen hun groeipotentieel op de competenties.
  • Ontwikkelingsnoodzaak en gebruikte hulpmiddelen: u ziet welke competenties vanwege een lage performance de hoogste urgentie hebben qua ontwikkeling.

Onder gebruikte hulpmiddelen ziet u een samenvatting van de middelen die door de groepsleden zijn gekozen om hen te helpen bij hun ontwikkelpunten. Zo kunt u afhankelijk van de competenties en keuzes van uw medewerkers bijvoorbeeld trainingen of opleidingen inkopen.

Kortom: Talent Analytics geeft u inzicht in de talenten en ontwikkeling van complete teams, functiegroepen en organisatieonderdelen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het gebruik en de mogelijkheden van Talent Analytics, neemt u dan contact op met uw accountmanager: 085 401 50 50 of info@hfm.nl.

Lees ook alles over het Ontwikkelkompas, een van de instrumenten waardoor u in Talent Analytics overzicht krijgt over de ontwikkeling van groepen medewerkers.