7 manieren om effectieve teams te creeren.jpg

7 manieren voor leiders om effectieve teams te creëren

Teams

7 manieren voor leiders om effectieve teams te creëren

Teams worden niet vanzelf effectief; de leider heeft een cruciale rol in het succes van het team.

Waarom het ene team erin slaagt hun doelen te bereiken en het andere niet? Hebben sommige teams dan heel veel geluk? Nee hoor, het heeft niets met geluk te maken. Effectieve teams hebben namelijk een aantal zaken met elkaar gemeen: er is een structuur met duidelijke doelen en rollen, een positief samenwerkingsklimaat en een hoog niveau van vertrouwen en veiligheid bij de medewerkers in het team.

Het kost vaak tijd voordat een team efficiënt en goed presteert. De groep doorloopt verschillende ontwikkelingsfasen om daar te komen - vanaf het moment dat ze elkaar leren kennen tot de laatste fase waarin iedereen elkaar vertrouwt en ze volledig kunnen focussen op hun gemeenschappelijke taak.

Maar teams worden niet vanzelf effectief, ze moeten de juiste condities krijgen. Hierin is een cruciale rol weggelegd voor de leider: de missie moet gaan leven in het team, er moet een feedbackcultuur ontstaan en er moet psychologische veiligheid gecreëerd worden in het team. Daarnaast is het voor de leider belangrijk om het leiderschap aan te passen aan de behoeften van het team. Niet elke situatie is hetzelfde, behoeften kunnen naarmate het team groeit steeds veranderen.

7 manieren om een team effectiever te maken

1. De missie van het team laten leven

Om een ​​team effectief te laten functioneren, moet de missie helder zijn. Wat wil je met het team bereiken en hoe ziet de weg ernaartoe eruit? Ook de rollen moeten duidelijk zijn. Hoe moet iedereen bijdragen? En hoe moet de samenwerking worden vormgegeven zodat de gemeenschappelijke doelen bereikt kunnen worden?

2. Stel duidelijke doelen

Stel doelen voor het team, zodat duidelijk wordt wat er van elke rol en elk individu wordt verwacht. Alleen zo weten mensen of ze goed hebben gepresteerd en hun doelen hebben bereikt als een project is afgerond.

3. Wees aanwezig in je leiderschap

De belangrijkste taak van een leider is om het team te helpen zijn doelen te behalen, maar om hierin te slagen moet je toegewijd en geïnteresseerd zijn. Je moet dicht bij je medewerkers staan ​​en opvolgen hoe de werkweek eruitziet, weten welke uitdagingen ze voor zich hebben en welke ondersteuning ze nodig hebben.

4. Werk met feedback

Iedereen heeft feedback nodig om zich te ontwikkelen; het is de taak van de manager om een feedbackcultuur te creëren. Het is niet alleen belangrijk dat de medewerkers feedback krijgen, ook de leider moet feedback krijgen over het functioneren in het leiderschap. Met behulp van feedback kun je als manager het leiderschap aanpassen aan de behoeften van het team.

5. Creëer psychologische veiligheid

Google heeft uitgezocht waarom sommige teams beter werken dan andere. In hun onderzoek concludeerden ze dat psychologische veiligheid de belangrijkste factor is bij het creëren van een succesvol team. Een groep met een hoge psychologische zekerheid kenmerkt zich doordat de medewerkers durven te zeggen wat ze denken en voelen en dat iedereen met respect wordt behandeld. Als leider kun je bijdragen aan het creëren van een dergelijke cultuur door inclusief te zijn, relaties op te bouwen met je medewerkers en persoonlijk en open te zijn.

6. Vier successen, groot en klein

Geen succes is te klein om te vieren. Integendeel, het is namelijk een makkelijke manier om een ​​positieve sfeer te creëren en het teamgevoel te versterken. Het hoeft niet duur te zijn, een glaasje bubbels of cake bij de koffie kan al genoeg zijn om het succes van het team, of een medewerker, te vieren.

7. Vind de motivatie van elke werknemer

Zoek uit wat elk van je medewerkers drijft en schep de condities om ze zo goed mogelijk te laten presteren. Zoek ook uit hoe elke medewerker opgemerkt wil worden als hij of zij iets goeds heeft gedaan.

Door een overzicht te maken van de kwaliteiten van een team, ben je niet alleen in staat om door middel van helicopterview te zien wat er ontbreekt of waar het team in uitblinkt, maar kan je ook heel gericht op individuele behoeftes inspelen. Een team is tenslotte zo sterk als de zwakste schakel. Met een teamassessment krijg je als manager bruikbare informatie over hoe een team eruitziet en welke manier van samenwerken het beste bij dit team past. Het biedt ondersteuning bij het behalen van de doelstellingen van het team en geeft een realistisch beeld op de toekomst.

Het creëren van een effectief team gebeurt dus niet van de ene op de andere dag en heeft niets met geluk te maken. Door gebruik te maken van data kan een manager het proces wel versnellen en veel preciezer benaderen. Beslissingen zijn gevalideerd. Schep de juiste condities en richt een goede werkomgeving in voor je team, dan is de kans op een effectief team vele malen groter.

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50