Aan de slag Learning Agility GO.jpg

Aan de slag met jouw Learning Agility GO

Knowledge
Learning Agility

Aan de slag met jouw Learning Agility GO

De learning Agility GO een online assessment en ontwikkeltool in één.

De Learning Agility GO is een online assessment en ontwikkeltool in één. Een interactieve digitale tool om actief aan de slag te gaan met de ontwikkeling van jouw wendbaarheid. Learning Agility is geen statisch gegeven, maar afhankelijk van hoe je naar situaties kijkt en wat je ermee doet.

Het Learning Agility GO-rapport laat in één oogopslag jouw huidige score zien én jouw groeipotentieel. In de online ontwikkelmodule kun je met behulp van concrete, persoonlijke tips aan de slag om dat groeipotentieel te bereiken.

Ter informatie hebben wij op deze pagina verschillende tips, research-bites en artikelen over Learning Agility voor jou verzameld. Om doorheen te bladeren (nou ja, scrollen) en inspiratie op te doen.

Wat is Learning Agility?

Learning Agility is het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen snel en flexibel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen en dit vervolgens toe te passen.

Het is een vorm van leervermogen en geeft daarmee een indicatie van iemands potentieel. Mensen die hoog scoren op Learning Agility leren meer en sneller van nieuwe situaties dan mensen die laag scoren. Hoogscoorders weten meer uit hun ervaring te halen, zijn voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen, zoeken feedback om van te leren, herkennen patronen in onbekende situaties en schakelen anderen effectief in om ervaringen te begrijpen en zinvol te maken.

Het belang van Learning Agility

Rollen en functies  veranderen steeds sneller. Een veranderende rol vraagt om een ander manier van werken, effectief kunnen inspringen op de werkelijkheid van de dag en continu leren.

Learning Agility geeft aan of je het potentieel hebt om in het algemeen snel nieuwe zaken eigen te maken. Zaken die nu wellicht nog niet relevant zijn, maar dat later wel kunnen worden. Een focus op Learning Agility is een focus op ontwikkeling.

Video: Aan de slag met je Learning Agility

Hoe wordt Learning Agility gemeten?

Learning Agility wordt gemeten in vier dimensies Change Agility, Mental Agility, People Agility en Results Agility en één overstijgende factor: Self-awareness, die de scores op alle dimensies beïnvloedt.

Change Agility

Mensen die hoog scoren op Change Agility worden gekenmerkt door een voortdurende nieuwsgierigheid die juist aangewakkerd wordt bij nieuwe onbekende zaken. Ze houden van experimenteren, zaken uitproberen en hebben een passie voor nieuwe ervaringen. Hierdoor maken ze meer mee. Ze kunnen meer leren van hun ervaringen doordat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om zaken te onderzoeken en er plezier in hebben als zaken nog niet bekend voor ze zijn. 

Mental Agility

Mensen die hoog scoren op Mental Agility vinden het leuk als zaken complex of onduidelijk zijn, om met nieuwe ideeën een nieuwe duidelijkheid te creëren. Ze houden van analyseren en kunnen vaak door outside the box te denken zaken op een andere manier doorgronden. Ze hebben een open perspectief en worden uitgedaagd door nieuwe ideeën. Hierdoor herkennen ze sneller dan anderen de patronen in een nieuwe ervaring. Ze snappen sneller hoe de situatie in elkaar zit en wat ze kunnen leren van wat ze meemaken.

People Agility

Mensen die hoog scoren op People Agility stellen zich constructief op naar anderen en staan open voor mensen met verschillende achtergronden en meningen. Ze hebben de behoefte om goed te begrijpen wat anderen bedoelen en nemen de mening van anderen serieus. Hierdoor komen ze gemakkelijker met anderen in contact en lukt het ze beter om te leren van de inbreng van anderen. Bovendien kunnen ze zich gemakkelijker aanpassen, bijvoorbeeld aan mensen uit andere culturen. Hierdoor delen andere mensen meer met hen.

Results Agility

Mensen die hoog scoren op Results Agility hebben een sterke behoefte om succesvol te zijn en zoeken steeds naar de beste manier om resultaat te behalen. Ze zijn vaak ambitieus, zelfverzekerd en ze blijven rustig onder druk. Doordat ze beter in staat zijn om in nieuwe en onbekende situaties doelen te stellen behouden ze meer focus en leren ze sneller wat er juist wel of niet toe doet om nieuwe zaken tot een succes te maken.

Self-awareness

Mensen die hoog scoren op Self-awareness kennen hun eigen sterke en zwakke punten. Ze zijn vaak kritisch op hun eigen prestaties en hun optreden. Hierdoor zijn ze er meer op gespitst hoe ze dingen beter kunnen doen en is hun algehele bereidheid om te leren hoger. Self-awareness neemt daarom een bijzondere rol in bij Learning Agility: een hoge score versterkt de mogelijkheden op de andere Learning Agility elementen en een lage score beperkt deze juist.

Video: Wat is Learning Agility?

Self-awareness als hefboom voor ontwikkeling

Zelf stappen willen zetten

Ontwikkeling begint bij jezelf. Dit klinkt als een holle frase of een foute reclame, maar het is een waarheid als een koe. Als je je eigen sterke en zwakke punten kent en wílt kennen en je jezelf graag wilt ontwikkelen, zul je sneller stappen maken dan iemand die het al snel ok vindt en niet zo’n zin heeft om te leren.

Self-awareness zegt iets over in hoeverre iemand ontwikkelingsgericht is, zichzelf kent en zelf op zoek gaat naar feedback. Dat woord zelf wordt niet voor niets steeds herhaald. Juist door jezelf te willen ontwikkelen, zul je actief op zoek gaan naar effectieve manieren om dat dan ook te doen. En dat is precies waarom Self-awareness een bijzondere positie inneemt bij het meten van Learning Agility. Een hogere Self-awareness versterkt de score op de andere Learning Agility-dimensies.

Wellicht ten overvloede: je moet wíllen leren om te kunnen leren. Of: het begint met wíllen veranderen om te kunnen veranderen.

De ontwikkelmodule Learning Agility GO is specifiek ontwikkeld om jouw agility te vergroten door, met behulp van concrete tips gebaseerd op jouw score, zelf na te denken over wat jij kunt doen en leren om zelf ontwikkelstappen te maken.

Self-awareness vergroten?

Probeer zoveel mogelijk feedback uit verschillende invalshoeken en van meerdere mensen te verkrijgen om te leren hoe jij jouw sterke punten optimaal kunt inzetten om je verder te ontwikkelen. Vraag ook door op jouw zwakke(re) punten. Valt hier nog winst te behalen?

Research - de mannen vs. de vrouwen

mannen vs. de vrouwen

Vrouwen zijn reflectiever, mannen vinden succes belangrijker!

Altijd leuk: een mannen-vrouwenvergelijking. Zonder in een genderdiscussie te willen belanden, zien we over het algemeen dat vrouwen hoger scoren op People Agility en Self-awareness. Mannen laten veelal een hogere score zien op Results en Mental Agility.

Ontwikkel jouw Change Agility

Pak van tijd tot tijd een project op waarbij je niet kunt terugvallen op je kennis en ervaring.

Nog een keer de mannen vs. de vrouwen

vrouwelijke ingenieurs rule

Vrouwelijke ingenieurs rule!

In 2017 heeft HFMtalentindex op verzoek van KIVI (Koninklijk Instituut Van Ingenieurs) en De Ingenieur een onderzoek uitgevoerd naar de Learning Agility van de ingenieur. De vraag in dit onderzoek was: hoe learning agile is de ingenieur? Met de volgende gedachte in het achterhoofd: ook het vak van ingenieur is onderhevig aan verandering, hoe effectief kan de huidige beroepsgroep hiermee omgaan?

Een opvallende uitkomst 

De Nederlandse ingenieur scoorde niet bijzonder hoog op Learning Agility. Vooral de lage score op Results Agility is opvallend. Ingenieurs scoorden, niet zeer verrassend, bijzonder hoog op Mental Agility. Wat echt opviel, is dat vrouwelijke ingenieurs op alle vlakken hun mannelijke counterparts overtreffen. Niet alleen op de scores op People Agility en Self-awareness, maar ook op alle andere scores.

Aan de slag met je Mental Agility

Plan bewust momenten in om na te denken over jouw eigen aanpak en wat beter kan.

Results Agility vergroten

Bedenk regelmatig wat de te behalen doelstellingen zijn: voor het team én voor jezelf.

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50