Agile leadership

Agile Leadership: wat is het en waarom is het belangrijk?

Learning Agility

Agile Leadership: wat is het en waarom is het belangrijk?

Agile leadership speelt een belangrijk rol binnen organisaties in de 21e eeuw

Om op een proactieve manier de veranderende eisen van de business voor te blijven, moeten leiders een agile cultuur binnen de organisatie stimuleren. Leiders hebben hiervoor nieuwe skills nodig. Maar wat is agile leadership precies? Welke skills zijn hierbij belangrijk? Kunnen we deze skills vaststellen, selecteren en ontwikkelen?

Wat is agile leadership?

Om te begrijpen wat agile leadership inhoudt, helpt het om te weten waar de term agile vandaan komt. De agile manier van werken ontstond in softwareontwikkeling. Het beschreef een projectmatige manier van werken in teams die experimenteerden, problemen iteratief oplosten en stapsgewijs resultaten leverden.

Sinds die oorsprong in 2001 is agile werken ook op andere afdelingen een zeer populaire manier van projectmatig werken geworden. Waarom? Het blijkt een effectieve methode op het gebied van complexiteit, verandering en doelen die continu veranderen.

Agile leadership is volgens de experts de kunst van het toepassen van de principes van wendbaarheid op de managementstijl. Zo creëer je de ideale omgeving voor agile teamwork, en kan je uiteindelijk de hele organisatie op een agile manier vormgeven.

Traditionele versus agile organisaties

Traditionele managementstijlen ​​ontstonden in het verleden vanuit de behoeften van organisaties, met de nadruk op stabiliteit, planning en controle. Tegenwoordig hebben organisaties hele andere behoeftes.

Aangezien de agile werkstijl zich verder ontwikkelde dan de initiële toepassing in de software, zagen organisaties de commerciële voordelen van een agility-gedreven cultuur en workforce in. Agile organisaties en hun mensen passen perfect bij de eisen van de 21e eeuw; ze gedijen juist in dynamische, onvoorspelbare en snel bewegende omgevingen. Het draait bij agile leadership om het begeleiden van de organisatie van een traditioneel naar een agility-gedreven model.

Wat kenmerkt een agile leader?

 1. Ze hebben een proactieve en flexibele houding ten opzichte van veranderende eisen. Dit houdt in: anticiperen op verandering, een initieel plan van aanpak hebben en in de loop van de tijd het plan kunnen herhalen, terwijl de doelpalen verschuiven. 
 2. Ze geven medewerkers – en zichzelf – de vrijheid om met ideeën te komen, te experimenteren en fouten te maken. Makkelijker gezegd dan gedaan! 
 3. Ze inspireren tot creativiteit en innovatie bij het benaderen van problemen en eisen.
 4. Ze zorgen voor rust binnen de complexiteit. Een proactieve aanpak van complexe vraagstukken, het overdenken van doelstellingen op de lange termijn en begeleiding van medewerkers naar een oplossing.
 5. Ze stimuleren actieve samenwerking en samenwerking gericht op het oplossen van problemen. 
 6. Ze werken samen met collega’s en medewerkers om een gezamenlijke visie te creëren.  
  Het is ook belangrijk om regelmatig contact leggen met medewerkers om deze visie te communiceren en voort te bouwen op deze visie.
 7. Ze reageren snel op behoeftes en eisen. Dit is essentieel om de concurrentie voor te blijven. 
 8. Ze jagen een cultuur van continue verbetering aan en kunnen werkwijzen of processen die niet meer werken, loslaten.
 9. Ze nemen een groeimindset aan en zorgen voor een vruchtbare bodem voor continu leren in de hele organisatie.
 10. Ze creëren een open omgeving die opwaartse communicatie en constructieve feedback van werknemers stimuleert.

Agile gedrag meten en ontwikkelen

Hoe kunnen we onze leiders deze lijst capaciteiten eigen laten maken en binnen onze organisaties implementeren? Met andere woorden, met welke strategie laten we ze aan deze nieuwe eisen voldoen?

Het is een flinke lijst en er is geen leider die ze ooit allemaal perfect zal belichamen. Het is echter belangrijk om te weten waar hij staat en hem deze vaardigheden voortdurend te laten ontwikkelen.

Learning Agility is een belangrijke methode om agile leadership te meten. De vijf dimensies, hieronder weergegeven met het vereiste agile gedrag, kunnen op een specifiek moment een meting leveren en de basis vormen voor ontwikkelinspanningen.

Overzicht dimensies en Agile gedrag.png

Learning agility is een belangrijke methode om agile leadership te meten. De vijf dimensies, hierboven weergegeven met het vereiste agile gedrag, kunnen op een specifiek moment een meting leveren en de basis vormen voor ontwikkelinspanningen.

Coaching, role-modelling, mentorschap en programma’s om aanleg op te bouwen: het zijn allemaal manieren om agile gedrag onder leiders actief aan te sturen. Senior leden in de organisatie moeten deze initiatieven aansturen om de attitudes, denkwijzen, capaciteiten en experimenten bij te brengen die nodig zijn om een ​​agile cultuur te creëren.

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50