Geheimen van teamprestaties

De geheimen van teamprestaties ontrafeld

Research & Papers
Learning Agility

De geheimen van teamprestaties ontrafeld

Waarom Learning Agility een belangrijke rol speelt

Wat is het beste recept voor het ideale team? Hoe stel je een effectief team samen? Welke teamstructuur maakt het verschil en waarom? Door de relatie tussen teamprestaties en Learning Agility te onderzoeken, willen we deze vragen beantwoorden.

Waarom is Learning Agility relevant?

Learning Agility is het vermogen van mensen om op basis van nieuwe ervaringen snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen en dit in de praktijk toe te passen.

Meerdere onderzoeken tonen aan dat Learning Agility een belangrijke voorspeller is voor de prestatie en het leervermogen van een individu, nu en in de toekomst. Ook blijkt uit eerder onderzoek dat goed presterende teams hoger scoren op Learning Agility dan laag presterende teams.  

Onderzoek Learning Agility & teams: de opzet 

We verzamelden data van tientallen teams van verschillende organisaties uit uiteenlopende branches. Gebaseerd op de beoordelingen van de teamverantwoordelijken of -managers clusterden we teams in drie categorieën: (1) low performance, (2) medium performance en (3) high performance.  

De relatie tussen Learning agility en teamprestatie.png

De relatie tussen Learning Agility en teamprestatie

We zien een duidelijke relatie tussen Learning Agility en teamprestatie: high perfomance teams scoren significant hoger op Learning Agility dan low performance teams. Medium performance teams scoren tussen deze twee extremen in. De grootste verschillen zijn te zien bij de dimensie Change Agility, Results Agility and Self-awareness. Deze resultaten laten, in combinatie met eerder onderzoek, een sterke relatie tussen agility en performance zien.

Learning Agility: kunnen of willen   

Alle vijf dimensies van Learning Agility hebben twee componenten: kunnen en willen. Kunnen verwijst naar de op persoonlijkheid gebaseerde aanleg van het individu voor agile gedraag, terwijl willen verwijst naar op motivatie gebaseerde drijfveer voor agile gedrag.

Self-awareness: kunnen en willen ontrafeld

Eerder onderzoek liet zien dat Self-awareness een belangrijke rol speelt in teamprestaties en ontwikkeling in het algemeen. Een hoge Self-awareness (een realistisch beeld hebben van je eigen sterke en zwakke punten, feedback vragen om van te leren en jezelf graag willen ontwikkelen) draagt sterk bij aan de prestaties van een individu, maar ook aan die van een team.

self awareness kunnen en willen ontrafeld.png

Self-awareness en teamprestatie

Bij de dimensie Self-awareness geldt dat zowel de motivatie voor persoonlijke ontwikkeling als de aanleg om op jezelf te kunnen reflecteren en hiervan te leren, belangrijk zijn. De kunnen component blijkt iets belangrijker dan de willen component. 

Samenstelling van een succesvol team

Bij de eerder genoemde analyses keken we naar de gemiddelde teamscores. De volgende stap is om naar de spreiding van de scores tussen de teamleden te kijken.

Spreiding Learning Agility.png

Spreiding Learning Agility

De conclusie is duidelijk: hoe meer teamleden bovengemiddeld scoren en hoe minder teamleden ondergemiddeld scoren, des te beter het team presteert.

Qua verdeling van teamleden is het belangrijk dat een team voor een aanzienlijk deel bestaat uit teamleden die bovengemiddeld scoren op Learning Agility. Maar niet elk teamlid hoeft uitzonderlijk hoog te scoren op Learning Agility; een team kan ook goed presteren als de helft van de teamleden gemiddeld scoren. Daarbij is het wel belangrijk dat laagscoorders worden gecompenseerd door leden die gemiddeld of bovengemiddeld scoren.     

De hamvraag – wat is het recept voor het ideale team?

Zijn learning agile teams ideaal in elke situatie? Beschikken we op basis van bovenstaande analyses over een model waarmee we een succesvol team kunnen samenstellen? De volgende Learning Agility dimensies spelen in ieder geval een grote rol:

Recept ideale team.png

Learning Agility dimensies die een belangrijke rol spelen

Gezien de verdeling van Learning Agility-scores, is het voor een team essentieel dat het leden heeft die bovengemiddeld scoren op Learning Agility. Hoe meer leden ondergemiddeld scoren op Learning Agility, des te lager het team waarschijnlijk presteert.

Aan de slag met teamontwikkeling

Aan de slag met teamontwikkeling.png

Aan de slag met teamontwikkeling

Wil je meer weten over de Learning Agility van medewerkers? Of zou je graag mee willen doen aan ons ongoing onderzoek naar Learning Agility en teams? Neem dan contact met ons op info@hfm.nl

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50