De toekomst is niet statisch meer.jpg

De toekomst is niet statisch meer

Learning Agility

De toekomst is niet statisch meer

De Learning Agility van medewerkers

´Het staat allerminst vast dat medewerkers die op bepaalde kwaliteiten zijn geselecteerd, die kwaliteiten morgen überhaupt nog wel nodig hebben in hun functie. De wereld is zoveel complexer geworden, is zoveel meer aan verandering onderhevig, niet in de laatste plaats door de razendsnelle ontwikkelingen in de ict. Bestaande business-modellen gaan veel eerder op de schop. We zien dat bij vrijwel al onze klanten, ongeacht in welke branche ze actief zijn.’

‘Vroeger, zo’n vijftien jaar geleden, wisten onze klanten heel goed waarom ze bepaalde medewerkers binnenhaalden, op welke plek ze het beste tot hun recht zouden komen, hoe ze zich goed konden doorontwikkelen tot manager of partner. Maar tegenwoordig is dat aanzienlijk moeilijker geworden. We weten nauwelijks meer wat ons morgen te wachten staat, de toekomst is zoveel onzekerder dan voorheen.’

‘Wil je als organisatie zo goed mogelijk kunnen inspelen op die snel veranderende omgeving, dan stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit en het leervermogen van medewerkers. Hoog én laag in de organisatie! De medewerkers zijn immers het belangrijkste kapitaal van organisaties. Samen maak je de toekomst!’

‘De vraag die wij tegenwoordig krijgen, is dan ook veel meer gericht op het in kaart brengen van die kwaliteiten van medewerkers, die vat geven op die onzekere toekomst. Onze klanten weten niet exact wat morgen nodig is. Maar ze verwachten van HFMtalentindex wel dat we kunnen voorspellen welke medewerkers het beste kunnen omgaan met die onzekere toekomst. Wie draagt er wel en wie draagt er niet proactief bij aan het aanpassingsvermogen van de organisatie als geheel? Oftewel: welke medewerkers zijn het meest Learning Agile?’

Learning Agility

Learning Agility staat voor het vermogen van medewerkers om op basis van nieuwe ervaringen snel én flexibel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen, en dat gedrag vervolgens ook succesvol toe te passen. Medewerkers met een hoge Learning Agility benutten hun ervaringen meer, zoeken meer naar nieuwe uitdagingen, staan open voor feedback, leren ineffectief gebleken gedrag snel af. Denk aan medewerkers die niet alleen graag collega’s helpen met een nieuw computersysteem, maar hen direct ook overtuigen van de meerwaarde van dat systeem.’
‘Medewerkers met een lage Learning Agility leren daarentegen weinig of niets van nieuwe ervaringen, zij blijven steken in oude gewoonten, vasthouden aan oud gedrag. Denk aan medewerkers die zich vooral verzetten tegen reorganisaties en dat ook ostentatief uitdragen richting collega’s. Met negatieve prestaties voor de gehele organisatie tot gevolg.’

Vijf dimensies

Learning Agility bestaat uit vijf dimensies. Medewerkers die hoog scoren op People Agility, zijn constructief naar anderen, passen zich makkelijk aan en staan open voor collega´s met verschillende achtergronden en meningen en leggen graag hun eigen ideeën aan anderen. Medewerkers die Results Agile zijn, presteren goed onder druk en willen succesvol zijn, ze zoeken constant naar de beste manieren om nagestreefde doelstellingen te halen. Mental Agile werknemers denken buiten de gebaande paden, zijn creatief en analyseren graag. Medewerkers die hoog scoren op Change Agility, zijn voortdurend nieuwsgierig, experimenteren graag, beleven nieuwe ervaringen met meer passie.’
Self-awareness is een soort aanjager van die vier dimensies. Medewerkers met een hoge score op deze factor, zijn zich bewust van hun sterke en zwakke punten, ze zijn zelfkritisch en willen leren. Met name die zelfbewustheid is goed te trainen en te ontwikkelen. Hoe zelfbewuster een medewerker, hoe hoger zijn of haar score op de andere dimensies. En zo stimuleer je iemands totale Learning Agility.’

‘Op basis van gevalideerde instrumenten om competenties, drijfveren en persoonlijkheid van medewerkers te meten, heeft HFMtalentindex een praktisch meetinstrument samengesteld: de Learning Agility Scan. Daarmee is, naast een overall score, vast te stellen hoe medewerkers scoren op de verschillende dimensies. De HFMtalentindex Learning Agility Scan geeft daarmee een nauwkeurig beeld van de Learning Agility van de medewerker en van de organisatie. Dát is het innovatieve aan onze benadering.’

Latent talent

‘De missie van HFMtalentindex is om organisaties te helpen beter te presteren door talent optimaal aan te wenden. De toekomst is niet statisch meer. Een expliciete insteek op de Learning Agility van medewerkers is volgens ons dé sleutel voor organisaties om in deze complexe tijd de toekomst weer naar eigen hand te zetten, om in een snel veranderende omgeving strategische doelen en ambities waar te maken. Organisaties krijgen met zo'n insteek inzicht in het potentieel van hun werknemers, in wat ze láter zullen kunnen. Want hoe hoger een medewerker scoort op Learning Agility, zo toont ons onderzoek aan, des te groter de kans dat hij of zij een high potential of changemaker voor de toekomst is.’

‘Er zit heel wat latent talent in je organisatie dat de moeite waard is te onderzoeken. En door nieuwe medewerkers eerst op hun Learning Agility te scannen, maak je de organisatie nu al klaar voor de verandering van morgen. Ons benchmark-onderzoek laat in elk geval zien dat medewerkers van onze klanten, die het best presteren wat betreft rendement, omzet en groei, ook het hoogst scoren op Learning Agility. Dat is geen toeval! Mijn collega’s en ik helpen je graag om jouw toekomst minder onzeker te maken!’

Wil je meer weten over Learning Agility of wil je de Learning Agility Scan inzetten in jouw organisatie? Bel 085 401 50 50 of mail naar info@hfm.nl.

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50