Strategisch zelfinzicht en het geheim achter goed functionerende teams.jpeg

Strategisch zelfinzicht en het geheim achter goed functionerende teams

Leiderschap

Strategisch zelfinzicht en het geheim achter goed functionerende teams

In drie stappen naar strategisch zelfinzicht - hoe gedragsverandering kan bijdragen aan effectief omgaan met veranderingen.

Als je omgeving je gedrag niet ervaart zoals jij dat eigenlijk bedoelt, kun je ook niet verwachten dat je het gewenste effect krijgt. We hebben allemaal weleens te maken gehad met een collega die belooft iets te doen, maar er komt nooit wat van. Of een baas die zich compleet onredelijk gedraagt. Op zulke momenten vraag je jezelf echt af wat er in het hoofd omgaat van sommige mensen. Het grappige is, dat jouw baas en je collega dat waarschijnlijk ook weleens over jou gedacht hebben. Hoeveel (strategisch) zelfinzicht heb jij?

Wat is strategisch zelfinzicht

Strategisch zelfinzicht gaat over het in kaart brengen van onze persoonlijke kwaliteiten om te identificeren welk gedrag ons gemakkelijk afgaat en welk gedrag meer energie vraagt. Op deze manier kan iemand zich meer bewust worden van zijn sterke punten en uitdagingen. Tegelijkertijd heeft iedere collega totaal verschillende omstandigheden, waardoor iedereen anders voelt en handelt bij exact dezelfde situatie.

Het veranderen van gedrag en gewoontes

Om minder succesvolle gedragingen en gewoontes te kunnen veranderen, moet men zich eerst bewust worden van de werkelijke manier van werken. De eerste stap in strategisch zelfinzicht is dus inzicht krijgen in de actuele situatie: ‘Hoe werk ik?’. De volgende stap is het analyseren van hoe het gedrag door anderen wordt waargenomen.

Iemand die een heel directe manier van communiceren heeft, kan anderen kwetsen zonder dat ze zich daar zelf echt bewust van zijn. Iemand die ongelooflijk vastberaden is en altijd een duidelijk plan heeft, kan door anderen worden beschouwd als een controlefreak. Op dezelfde manier kunnen degenen die meer plezier in hun werk hebben, door de controlefreak als roekeloos worden beschouwd.

LEES MEER:

Leiderschap & werk: de feiten & cijfers op een rij [infographic]

De ontwikkeling van managers en teams

Een probleem dat veel organisaties ervaren, is dat het geld dat wordt geïnvesteerd in uitgebreide leiderschaps- en ontwikkelingsprogramma's niet leidt tot betere prestaties of gedragsverandering. De afgelopen maanden waren erg stressvol voor organisaties waarvan het leiderschap van hun leiders compleet is opgebouwd rond aanwezigheid. Het thuiskantoor heeft een van hun belangrijkste tools weggeveegd. Iets heel krachtigs in leiderschap bestaat niet meer, en dan moet je andere sleutels vinden. Het inzicht in hoe ik en anderen kunnen zijn, kun je als kader gebruiken voor de ontwikkeling van managers en teams.

Effectiever omgaan met verandering

Voor een leider wordt strategisch zelfinzicht een belangrijk hulpmiddel om effectiever gedrag vorm te geven in leiderschap. Vroeger was het concept ‘verandermanagement & leadership' een klassieke spin-off als het om leiderschap ging. Nu omringt het alles. Het vereist dat je als leider de manier waarop je de dingen een jaar geleden deed, moet veranderen. Zodra het bedrijf of zelfs de medewerkers het anders moeten doen, wordt ook van de manager gedragsverandering geëist.

Nieuw gedrag aanleren

Dit betekent niet dat een persoonlijkheid moet veranderen, het gaat eerder om een ​​verschuiving in het gedrag. Wanneer het gedrag verandert, zal het ongemakkelijk voelen. Men plaatst zichzelf dichter bij de rand van het kader waar men normaal gesproken binnen blijft, maar door te werken met gerichte gedragsinspanningen kan men trainen om zich comfortabeler te voelen.

Het 'verstoppen' van gedrag en tekortkomingen achter ‘ik ben wie ik ben’ gaat de organisatie niet helpen om de maximale waarde uit iemand te halen. Het gaat erom meer bewust te worden van hoe een persoon automatisch handelt en het trainen van het anders te doen. Hier worden we misschien geen ander persoon van, maar het stelt ons in staat om strategisch te handelen vanuit de inzichten die we hebben over onszelf en onze omgeving.

Srategisch zelfinzicht in 3 stappen

  1. Bepaal welke invloed jouw persoonlijke kwaliteiten op je hebben in je werk. Wat doe je zonder na te denken? Wat vraagt ​​meer energie van jou?
  2. Denk na over hoe je gedrag kan worden waargenomen door je omgeving. Voel je vrij om na te denken over je gedrag op basis van verschillende situaties (zoals wanneer je gestrest, moe, blij of boos bent).
  3. Vraag een collega om ook stap 1 en 2 uit te werken over jou. Bespreek dan jullie antwoorden. Komt jouw persoonlijke beeld van jezelf overeen met het beeld dat je collega van jou heeft? Waarom of waarom niet?

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50