HR learning agility onderzoek 2017.jpg

HR Learning Agility onderzoek 2017

Research & Papers
Learning Agility

HR Learning Agility onderzoek 2017

Hoe wendbaar is HR?

Het belang van Learning Agility (het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen snel en flexibel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen èn toe te passen) is voor veel HR managers niet nieuw meer. HRcommunity & HFMtalentindex doen opnieuw onderzoek naar hoe learning agile HR zélf is.

In 2015 heeft HFMtalentindex, in samenwerking met HRcommunity en RvdB, een grootschalig onderzoek gedaan naar de Learning Agility van HR. Onze stelling was toen dat juist HR learning agile in het kwadraat moet zijn, omdat zij de bouwers zijn van de organisatie-van-de-toekomst. Dat betekent dat de HR-professional meer nog dan anderen de ontwikkelingen vóór moet zijn, overzicht moet hebben van het potentieel binnen de organisatie en waar nodig de juiste mensen moet binnenhalen.

HR Learning Agility Onderzoek 2017

Het lijkt wel of de afgelopen twee jaar het HR landschap steeds sneller verandert: meer en meer organisaties stappen over naar New Ways of Working (LEAN, Agile etc.), waarbij ook steeds meer HR-afdelingen (deels) agile gaan werken of in ieder geval moeten kunnen anticiperen op de veranderende werkwijze die agile werken met zich meebrengt. Ook het thema Big Data is nu echt doorgedrongen tot HR, HR moet meer data gedreven gaan werken en doet dit vaak al. Ook zien we steeds vaker een niet-traditionele invulling van HR posities: wiskundigen, bedrijfskundigen of zij-instromers uit de business. HRcommunity en HFMtalentindex vragen zich af: laat het HR-vakgebied door deze ontwikkelingen nu een andere score zien op Learning Agility dan in 2015?

Enkele uitkomsten uit het HR Learning Agility onderzoek 2015:

  • HR scoort bovengemiddeld op Learning Agility
  • HR-mannen scoren hoger op Change Agility, HR-vrouwen scoren hoger op Self-awareness
  • Leidinggevenden zijn meer Learning Agile dan niet-leidinggevenden, behalve op de dimensie People Agility
  • Op de dimensie Mental Agility blijft HR achter bij de benchmark

Download hier alle uitkomsten van het onderzoek uit 2015

Wat is Learning Agility?

Learning Agility is het vermogen om in nieuwe situaties snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Mensen die hoog scoren op Learning Agility zullen sneller leren in nieuwe, onbekende situaties. Zij zijn sneller in staat scherp in beeld te houden wat belangrijk is, zij zullen zich een nieuwe functie sneller eigen maken en een nieuwe situatie sneller “lezen”. Dit geeft jouw organisatie een groot voordeel. Een reden waarom steeds meer organisaties de meting van Learning Agility bij selectie net zo belangrijk vinden als intelligentie en persoonlijkheid. Medewerkers die hoog scoren op Learning Agility zijn de mensen om op te bouwen in de toekomst. Niet alleen de High Potentials, maar medewerkers in alle lagen van de organisatie die het verschil kunnen en zullen maken.

Learning Agility Onderzoek Resultaten 2017.png

Download hieronder het HR Learning Agility Onderzoek 2017

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50