Meer rendement uit talent

Meer rendement uit talent met Talent Analytics

HR Analytics

Meer rendement uit talent met Talent Analytics

Altijd up-to-date informatie over de kwaliteiten van uw teams

Meer rendement uit talent met Talent Analytics

Met het HFMtalentindex platform bouw je automatisch jouw eigen dataset op voor objectieve analyses. De analytics dashboards geven jou daarmee altijd up-to-date informatie om de kwaliteiten van teams, afdelingen of van de gehele organisatie te kunnen overzien.

Zo krijgt je inzicht en overzicht om te kunnen (bij)sturen op de selectie en ontwikkeling binnen jouw organisatie. Met Talent Analytics krijg je antwoord op vragen als:

 • Waarom presteert onze vestiging in Limburg zoveel beter die in Utrecht?
 • Welke competenties maken dat onze HR-afdeling zo succesvol is?
 • Welke ontwikkelmogelijkheden heeft onze afdeling sales?
 • Welke mensen zijn learning agile?

Heldere groepsanalyses

Door inzicht te hebben op groepsniveau kun je onder andere zien welke competenties gemist worden binnen een bepaalde afdeling, waar een team collectief goed (of niet goed) in is en wat bijvoorbeeld het collectieve drijfverenprofiel is van een bepaald team. Met deze informatie weet je wat een team, afdeling of de hele organisatie nodig heeft om bepaalde doelen te realiseren. Informatie voor tactische en strategische beslissingen op het gebied van competenties, drijfveren, intelligentie en huidige performance:

 • Profiel fit: De mate waarin een groep deelnemers past bij het gevraagde competentieprofiel.
 • Intelligentie: Het intelligentieniveau van een groep deelnemers.
 • Drijfveren: De mate waarin voorkeursrollen binnen een groep deelnemers voorkomt.
 • Competenties: De competenties waar een groep deelnemers veel dan wel weinig aanleg voor heeft.
 • 9-grid: Een objectief overzicht van de performance, talenten en doorgroeimogelijkheden van een groep deelnemers.
9-grid people qualities

9-grid voor succession planning

Overzicht over ontwikkeling

Direct specifieke informatie over competenties waarop jouw mensen zich kunnen en moeten ontwikkelen. Bovendien kun je per team zien welke stappen de medewerkers zelf al zetten. De informatie wordt op gecombineerd groepsniveau getoond. De informatie gebruik je voor het opstellen, bijstellen en onderhouden van strategische en tactische ontwikkelplannen en geeft je grip op talentmanagement en succession planning.

 • Ontwikkelmatrix: je ziet hoe de gekozen groep scoort qua performance op de competenties, afgezet tegen hun groeipotentieel op de competenties.
 • Ontwikkelingsnoodzaak en gebruikte hulpmiddelen: je ziet welke competenties vanwege een lage performance de hoogste urgentie hebben qua ontwikkeling.

Onder het kopje 'gebruikte hulpmiddelen' zie je een samenvatting van de middelen die door mensen reeds zijn gekozen om hen te helpen bij hun ontwikkelpunten. Zo kun je afhankelijk van de competenties en keuzes van de medewerkers bijvoorbeeld trainingen of opleidingen inkopen.

Wendbaarheid in beeld

Realtime de wendbaarheid van groepen vergelijken. Met het Learning Agility dashboard zie je in een oogopslag:

 • De totaalscore Learning Agility van de groep(en)
 • De totaalscore afgezet tegen benchmarks
 • Learning Agility scores per dimensie
 • Jouw Change Agents: jouw top 20 meest learning agile mensen
spinneweb_grafiek-LA-2-groepen vergelijking.jpg

Groepsvergelijking Learning Agility

Kortom: Talent Analytics geeft je inzicht in de talenten en ontwikkeling van complete teams, functiegroepen en organisatieonderdelen.

Heb je vragen of wil je meer weten over het gebruik en de mogelijkheden van HR Analytics, neem dan contact met ons op: 085 401 50 50 of mail naar: info@hfm.nl.

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50