Hermeting Develop of HFM360.jpg

Meet het effect van ontwikkel­ingsinspanningen met een performance hermeting

Ontwikkeling

Meet het effect van ontwikkel­ingsinspanningen met een performance hermeting

Hermeting Develop of HFM360®

Heeft de opleiding effect gehad? Welke stappen hebben mijn medewerkers nu gezet? Welke competenties zijn meer ontwikkeld dan een jaar geleden? Op welke competenties moeten mijn medewerkers nog stappen zetten? Met HFMtalentindex 2.0 is het nu mogelijk een performance hermeting te doen.

Een jaar geleden hebben jouw medewerkers een Develop of HFM360® gedaan. Uit het rapport is duidelijk naar voren gekomen wat de ontwikkelpunten of groei- mogelijkheden waren met betrekking tot het functioneren van de verschillende medewerkers. Naar aanleiding hiervan heeft iedere medewerker een persoonlijk ontwikkelplan (eventueel met behulp van het Interactief Ontwikkelkompas) opgesteld. Vervolgens zijn de medewerkers aan de slag gegaan om bepaalde competenties specifiek te ontwikkelen door middel van bijvoorbeeld een opleiding of coaching. Vaak blijft het hier echter bij. Frustrerend voor de medewerker: heb ik eindeloos veel trainingen gevolgd, vraagt er nooit iemand naar! Waar sta ik dan nu? Jammer voor de organisatie: iedereen heeft tijd gestoken in ontwikkeling, maar de tijd en energie ontbreekt vaak om hier een vervolg aan te geven. Lastig voor HR: hoe kan ik meten of alle ontwikkelinspanningen effect hebben gehad en hier vervolgens op (bij)sturen? Op welke competenties heeft de medewerker zich weten te verbeteren en op welke niet? Hoe houd ik continuïteit in het proces?

Hermeting Develop of HFM360®

Door de Develop of HFM360® opnieuw uit te voeren met exact hetzelfde competentieprofiel, zie je in één oogopslag welke competenties meer zijn ontwikkeld dan een jaar geleden. Je ziet precies waar een medewerker stappen heeft gezet in diens ontwikkeling. Ook zie je waar nog een slag te maken is. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelinspanningen effect hebben gehad, maar ook welke niet. Op deze manier houd je de ontwikkeling van jouw medewerkers continu op de kaart en houd je tegelijkertijd overzicht over de effectiviteit van het gedrag van de medewerkers en daarmee de effectiviteit van een afdeling of organisatie.

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50