HR en Learning Agility opnieuw onder de loep.jpg

HR en Learning Agility opnieuw onder de loep

Research & Papers
Learning Agility

HR en Learning Agility opnieuw onder de loep

Summary HR Learning Agility onderzoek 2017

Beroepsgroep loopt voorop, maar niet op alle fronten

In 2015 onderzocht HFMtalentindex samen met HRcommunity hoe HR-professionals scoren op Learning Agility. Heeft het HR-vak zich na twee jaar verder ontwikkeld? De lat ligt nog steeds bovengemiddeld hoog, blijkt. Maar op het gebied van analyse en strategie is de nodige winst te halen. In het recente onderzoek uit 2017 doet de HR-professional het nog steeds beter dan de gemiddelde collega buiten HR. Wel ligt de totaalscore op Learning Agility lager. Dat heeft alles te maken met de samenstelling van de respondenten. In 2015 deden bijna twee keer zoveel HR-managers mee aan het onderzoek, nu meer HR-medewerkers en HR-specialisten. Die samenstelling beïnvloedt de totaalscore: hoe hoger de functie, des te hoger de Learning Agility.

Man-vrouw verhouding

De vrouwelijke HR-professionals hebben hun mannelijke collega’s ingehaald en een voorsprong genomen. Vrouwen durven meer, zijn meer gericht op anderen en beter in zelfreflectie. Mannen zijn op hun beurt meer gefocust op analyse en big data.

Verhouding-male-female-LA-dimensies-1024x219.png

Functieverschillen

Net als in 2015 scoort van alle HR-functies de directeur het hoogst op leervaardigheid. De scores van manager, business partner, specialist en medewerker ontlopen elkaar niet veel. Wel is de
medewerker aan een inhaalslag bezig ten opzichte van collega’s buiten HR. En ook de businesspartner is op weg omhoog. Zet je leidinggevenden en niet-leidinggevenden naast elkaar, dan doet de leidinggevende het overall beter, maar streven de medewerkers de leiding voorbij op People Agility (ruim) en Mental Agility (licht).

Organisatietak en grootte

Waar de non-profitsector eerder nog boven industrie en diensten uitstak, gaan de drie sectoren nu ongeveer gelijk op. Op analytisch vermogen laat de industriële tak een opvallende plus zien. Wat de grootte van organisaties betreft: size matters. De HR-afdeling van organisaties met meer dan 1.000 medewerkers scoren op alle fronten hoger dan die van de kleinere evenknieën.

Opleiding, leeftijd en ervaring

Hoe hoger de opleiding, des te hoger de leervaardigheid, blijkt opnieuw. Maar in vergelijking met de benchmark, blijven hbo’ers en wo’ers binnen HR achter op analytisch vermogen (Mental Agility). Kijkend naar leeftijd, neemt de Learning Agility van HR-professionals af bij het ouder worden, vooral op Results Agility. Bij twintig jaar werkervaring zit de ervaren HR-rot weer op het niveau van 5 tot 9 jaar werkervaring.

Werkweek en loon

En tot slot: wie meer dan 40 uur per week werkt, scoort op vrijwel alle onderdelen hoger dan wie minder uren maakt. Ook de hoogte van het salaris speelt deels mee: vanaf 40.000 euro is een stijgende lijn te zien in agility. Na 80.000 euro is dat effect verdwenen.

Download het complete artikel Download HR Learning Agility Onderzoek 2017 - de resultaten met alle grafieken als (interactieve) pdf

Wat is Learning Agility? Bekijk de video: Learning Agility in 90 seconden

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50