zo verbeter je de effectiviteit van teams

Uit onderzoek blijkt: zo verbeter je de effectiviteit van teams

Research & Papers
Learning Agility

Uit onderzoek blijkt: zo verbeter je de effectiviteit van teams

Tips om te werken aan verschillende dimensies van Learning Agility

In de huidige werkvormen neemt de samenstelling en effectiviteit van teams een steeds belangrijkere positie in. Met name de multidisciplinaire teams worden in steeds meer organisaties ingezet om bijvoorbeeld de time-to-market voor een product te verkorten en zo de concurrentiepositie te behouden. Onlangs heeft HFMtalentindex onderzoek gedaan naar factoren die een rol spelen bij groei in performance van medewerkers. Gebleken is dat Learning Agility een van de beste voorspellers is van groei in performance bij individuen. Met name People Agility en Self-awareness lieten een sterke correlatie zien met groei in performance (respectievelijk .48 en .40). Om een team effectiever te maken is het dus goed om te werken aan het verbeteren van de People Agility en de Self-awareness van de teamleden. In deze column geven we praktische tips om hiermee aan de slag te gaan.

Reminder: Wat is Learning Agility?

Learning Agility is het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen en dit vervolgens toe te passen. Het is een vorm van leer-/verandervermogen en geeft een indicatie van jouw leerpotentieel. Wanneer je hoog scoort op Learning Agility leer je meer en sneller van nieuwe situaties. Het bestaat uit vier domeinen en een overstijgende factor: Self-awareness.

Uitleg-LA.png

People Agility en Team Learning

De relatie tussen People Agility en groei in performance laat zich het beste uitleggen aan de hand van het concept ‘team learning’. Bij ‘team learning’ gebruikt het individu niet alleen zijn/haar eigen kennis en kunde om tot een goede performance te komen, maar zet hierbij ook de kennis en kunde van overige teamleden in om van te leren. Hij/zij maakt gebruik van de unieke ervaringen, talenten en vaardigheden van hun teamgenoten om problemen op te lossen en de eigen performance naar een hoger niveau te tillen. Dit betekent, dat zij hoogstwaarschijnlijk meer leren dan wanneer ze een meer individuele benadering van ontwikkelen hebben omdat ze zo toegang hebben tot meer hulpbronnen voor het verbeteren van hun kennis en kunde.

Naast het concept van ‘team learning’ is het belangrijk om ‘social learning’ te noemen. Deze theorie stelt dat de beste manier van leren is door het observeren en nabootsen van gewenst gedrag bij anderen. Simpel gezegd: je leert het beste door te kijken en te luisteren naar een ‘expert’ die een taak uitvoert, om dit proces vervolgens te internaliseren zodat jij het ook kunt.  Dit verklaart meteen waarom ‘team learning’ zo belangrijk is voor groei in performance. Je zet voor je leerproces kennis en kunde van de mensen om je heen in en vervolgens leer je snel door hen te observeren en na te doen.

Self-awareness en self-management

Self-awareness heeft een iets andere relatie met groei in performance. Mensen met een hogere self-awareness tonen meer aanleg voor self-management (motivatie voor zelf-ontwikkeling en feedback vragen). Medewerkers, die aan self-management doen, zien zowel de noodzaak van het continu verbeteren van de eigen performance, als de mogelijkheden daartoe.

Deze medewerkers zoeken nieuwe en uitdagende werksituaties op om van te leren, ze stellen doelen voor hun eigen ontwikkeling én ze houden hun voortgang bij. Naast deze focus op ontwikkeling, tonen ze ook de bereidheid om feedback te vragen en te verwerken. Zo begrijpen ze waar ze zich kunnen ontwikkelen, of ze zich richten op de juiste taken en of ze op de goede weg zitten voor het behalen van hun doelen.

Werken aan Self-awareness: tips

Self-awareness werkt als een hefboom voor het ontwikkelen van Learning Agility. Een hoge score op Self-awareness houdt in dat je goed in beeld hebt wat je eigen sterke punten en ontwikkelpunten zijn. Maar dat niet alleen, het betekent ook dat je een focus hebt op het blijven ontwikkelen van jezelf.
Doordat je in staat bent om aandacht te geven aan je persoonlijke ontwikkeling en je bewust omgaat met het inzetten van je sterke en minder sterke kanten, benut je jouw kwaliteiten beter. Alleen al door je bewust te zijn van jouw eigen Learning Agility-scores, en daar (af en toe) rekening mee te houden, ben je al bezig met het verhogen van jouw Learning Agility.

Jouw Self-awareness score heeft invloed op alle overige Learning Agility-dimensies. Immers, als je je niet wilt ontwikkelen en je  jouw eigen kwaliteiten niet of onvoldoende kent, leer je minder en ook minder snel. Bewust werken aan je Self-awareness heeft zin. Dit kan al heel eenvoudig door bijvoorbeeld te beginnen met regelmatig even aan jouw collega’s te vragen hoe ze jouw performance vonden in de samenwerking. Ook kun je in je agenda tijd inplannen voor reflectie, je voortgang en je aanpak in je werk. Het einde van de werkweek is hier een uiterst geschikt moment voor.

Werken aan People Agility: tips

  • Ga eens na wat je van elk van je teamleden kunt leren.
  • Probeer eens een dag lang geen tegenargumenten te geven maar alleen tegenvragen te stellen en ga na tot welke nieuwe inzichten je daarmee bent gekomen.
  • Breng in kaart welke informatie je mist en welke vragen je aan welke collega’s zou kunnen stellen.
  • Organiseer een (korte) sessie om kennis en ervaring te delen over een vastgesteld onderwerp.
info_jan.png

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50