Waarom Learning Agility deel moet uitmaken van uw selectie assessment.jpg

Waarom Learning Agility deel moet uitmaken van jouw selectieassessment

Selectie

Waarom Learning Agility deel moet uitmaken van jouw selectieassessment

Selecteren tijdens veranderingen: richten op een bewegend doel

De beste kandidaat

De juiste kandidaat voor de juiste functie. Dat wil iedere organisatie. Eigenlijk niet alleen de juiste kandidaat, maar de beste kandidaat mogelijk. En de beste kandidaat is steeds vaker degene die én het werk van vandaag goed doet én die zich staande houdt bij de veranderingen waarmee die in jouw organisatie te maken krijgt. Learning Agility meten helpt jou daarbij.

Selecteren tijdens veranderingen: richten op een bewegend doel

Verandering is voor de meeste organisaties aan de orde van de dag. Verandering betekent dat jouw organisatie morgen anders is ingericht dan vandaag. Misschien wel andere doelen nastreeft of zelfs een ander businessmodel heeft. Waar vroeger veranderingen vrij duidelijk van een startpunt A naar een eindpunt B gingen, is de verandering tegenwoordig vaak veel meer een proces. Een proces naar een nieuwe toekomst waarvan de contouren bekend zijn, maar het precieze eindpunt niet. En dat betekent nogal wat voor jouw mensen. De rollen die zij vandaag hebben moeten morgen heel anders worden ingevuld of worden ingenomen door nieuwe rollen. Als je nieuwe mensen selecteert dan selecteer je ze voor nu én voor morgen. Maar hoe morgen er precies uitziet en wat je dan van jouw nieuwe medewerker verwacht, dat weet je nu nog niet. Je richt op een bewegend doel dat bovendien tussen de mistflarden maar half te zien is.

Wat is Learning Agility?

Learning Agility is het vermogen om in nieuwe situaties snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Mensen die hoog scoren op Learning Agility zullen sneller leren in nieuwe, onbekende situaties. Zij zijn sneller in staat scherp in beeld te houden wat belangrijk is, zij zullen zich een nieuwe functie sneller eigen maken en een nieuwe situatie sneller “lezen”. Dit geeft jouw organisatie een groot voordeel. Een reden waarom steeds meer organisaties de meting van Learning Agility bij selectie net zo belangrijk vinden als intelligentie en persoonlijkheid. Medewerkers die hoog scoren op Learning Agility zijn de mensen om op te bouwen in de toekomst. Niet alleen de High Potentials, maar medewerkers in alle lagen van de organisatie die het verschil kunnen en zullen maken.

De vijf succesfactoren van medewerkers met een hoge Learning Agility:

  1. Zij zijn kritische denkers. Zij zijn nieuwsgierig, onderzoeken zaken en zijn in staat frisse verbanden te leggen.
  2. Zij kennen hun eigen sterke en zwakke punten en blijven kalm onder druk.
  3. Zij durven te experimenteren en komen met nieuwe ideeën in nieuwe situaties.
  4. Zij leveren resultaat, ook in nieuwe omstandigheden.
  5. Zij leren van anderen en kunnen zich gemakkelijk aanpassen. Mensen delen graag met hen.

Voor jouw organisatie zijn dit de medewerkers die een voortrekkersrol zullen vervullen binnen een team of organisatieonderdeel. Onder de huidige omstandigheden en ook als de bakens verzet worden. Kortom, zorg dat het meten van Learning Agility een onderdeel wordt van jouw selectieproces. Dit levert je een duidelijk concurrentievoordeel op; een Learning Agile organisatie blijft de snel veranderende werkelijkheid voor.

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50