Carriere Drives.png

Drijfveren onderzoeken

Welke waarden sturen het gedrag van jouw medewerkers

  • Meet waar jouw mensen energie van krijgen
  • Inzicht in voorkeursrollen
  • Tips voor effectieve samenwerking

Weten wat jouw mensen drijft

Carrière Drives is een online drijfverenonderzoek waarmee je de voorkeursrollen (kleuren) en waarden van medewerkers meet. Zijn zij op zoek naar veiligheid? Vrijheid? Verantwoordelijkheid? Met Carrière Drives kom je snel en eenvoudig te weten wat medewerkers wérkelijk beweegt en welke doelen zij nastreven in hun carrière. Carrière Drives maakt het daardoor mogelijk om medewerkers vanuit hun passie te stimuleren en te verbinden in hun werk. Het zet mensen en teams in hun kracht, waardoor prestaties toenemen.

Voorkeursrollen en specifieke werkwaarden

Carrière Drives werkt volgens het gevalideerde model van Robert Quinn. Op basis van 8 voorkeursrollen wordt in kaart gebracht hoe jouw mensen functioneren en zich ten opzichte van elkaar gedragen. De rollen die Carrière Drives onderscheidt worden met de bekende kleuren aangeduid. Carrière Drives vertelt je niet alleen aan welke rollen de kandidaat de voorkeur geeft, maar ook waarom. Een voorkeur voor de rol ‘Ondernemer’ kan bijvoorbeeld voortkomen uit een behoefte aan succes, of aan de drang om te pionieren. Met Carrière Drives krijg je op die manier diepgaand inzicht in de drijfveren die de medewerker sturen in diens gedrag.

Richting geven aan ontwikkeling

Carrière Drives geeft richting aan de keuzes die jouw medewerkers maken in hun ontwikkeling. Medewerkers krijgen scherper voor ogen waar zij energie van krijgen. Leidinggevenden kunnen makkelijker sturen en coachen op ontwikkeling. Het overzicht van de drijfveren van de medewerkers zie je terug in het People Qualities dashboard en geeft je inzicht in de cultuur van jouw organisatie(-onderdelen).

Met Carrière Drives krijg je inzicht in de drijfveren die sturing geven aan gedrag

Drijfveren
Drijfveren stabilisator

Gerelateerde content

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50