Learning Agility.png

Learning Agility Assessments

Wendbare organisatie met wendbare mensen

  • Voor selectie, ontwikkeling en talentmanagement
  • Europa's eerste gevalideerde Learning Agility metingen
  • Wendbaarheid is key voor vooruitgang

Learning Agility: voorspeller van werksucces

Kennis van iemands Learning Agility geeft heldere handvatten in de steeds veranderende werkelijkheid. Als je niet precies weet wat er in de toekomst verwacht wordt van mensen, wordt het belangrijker om te weten wat iemand in potentie kan en wil leren.

Learning Agility, wendbaarheid, is een belangrijke voorspeller voor werksucces. Voor individuen, teams en organisaties.

Wat is Learning Agility?

Learning Agility is het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen snel en flexibel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen en dit vervolgens toe te passen.

Het is een vorm van leervermogen en geeft daarmee een indicatie van iemands potentieel. Learning Agility geeft aan of je het potentieel hebt om in het algemeen snel nieuwe zaken eigen te maken. Zaken die nu relevant zijn en zaken die op een later moment relevant kunnen worden.

Learning Agility is meetbaar en ontwikkelbaar.

Learning Agility Assessments voor selectie, ontwikkeling en talentmanagement

HFMtalentindex heeft jarenlang onderzoek gedaan naar het begrip Learning Agility en verschillende bewezen Learning Agility metingen ontwikkeld voor selectie, ontwikkeling en talentmanagement.

Learning Agility & Selectie

Stuur op een wendbare organisatie door Learning Agility onderdeel te maken van het selectieproces. Meet aanleg en ambitie voor wendbaarheid.

Gebruik de Learning Agility Indicator om een duidelijk inzicht te krijgen in de wendbaarheid van jouw toekomstige workforce.

Learning Agility & Ontwikkeling

Maak jouw organisatie wendbaarder door in te zetten op de ontwikkeling van iemands Learning Agility groeipotentieel. Meet huidige Learning Agility en ken het groeipotentieel.

Gebruik de Learning Agility GO om mensen concreet aan de slag te zetten om hun wendbaarheid te vergroten. Een assessment en ontwikkelmodule in één.

Learning Agility & Talentmanagement

Krijg een helder overzicht over de wendbaarheid van jouw organisatie. Meet aanleg, ambitie en gedrag voor wendbaarheid.

Gebruik de Learning Agility Scan voor inzicht in potentieel en performance in de praktijk. Inclusief een 360 graden meting. Gebruik de Learning Agility Scan als stand-alone of als effectmeting na ontwikkelinspanningen.

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50