Management Potentieel Index.png

Leiderschap Assessment

Leiderschap objectief in beeld

  • Test leiderschapspotentieel
  • Duidelijkheid over afbreukrisico's
  • Inzicht in belangrijkste leiderschapsstijlen

Weten wie jouw toekomstige leiders zijn

De Management Potentieel Index (MPI) biedt je een objectieve maat om te beoordelen welke medewerkers of sollicitanten uit het juiste hout gesneden zijn voor een leidinggevende functie. Je ziet in één oogopslag of iemand over de gewenste kwaliteiten beschikt:

  • Inzicht in 6 kerncompetenties voor leiderschap
  • Aanleg voor 3 leiderschapsstijlen (sturend, coachend en ondernemend)

Objectieve meting van aanleg

De MPI is gebaseerd op de HFMtalentindex persoonlijkheidsmeting, een uitgebreid gevalideerde vragenlijst, gebaseerd op het Big Five model. HFMtalentindex, jouw online assessmentsysteem, vertaalt de uitslag van deze vragenlijst automatisch naar de aanleg van de kandidaat voor de belangrijkste competenties voor leidinggevenden. Deze vertaalslag berust op wetenschappelijk onderzoek en op de jarenlange praktijkervaring van de organisatiepsychologen van HFMtalentindex.

Het rapport is zo opgesteld dat je zonder voorkennis een concreet beeld krijgt van leiderschapskwaliteiten. Geen psychologentaal, maar wel onderbouwd, objectief en nauwkeurig.

Leidinggevenden die kunnen managen

Bij het vervullen van een leidinggevende functie wil je er zeker van zijn dat je met de juiste kandidaat in zee gaat. Met de MPI geef je richting aan de ontwikkeling van (aankomend) leidinggevenden door inzicht te geven in hun sterke en zwakke punten.

Ambieert één van jouw medewerkers een leidinggevende functie? Bekijk of een leidinggevende functie bij de medewerker past. De uitslagen van het rapport geven daarmee concreet richting aan de loopbaan van de medewerker.

Overall management aanleg.png

Gerelateerde content

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50