Learning Agility

80% van onze klanten meet Learning Agility in het selectieproces

Voorspel werksucces met een Learning Agility meting.

Kennis van iemands Learning Agility geeft heldere handvatten in de steeds veranderende werkelijkheid. Als je niet precies weet wat er in de toekomst verwacht wordt van mensen, wordt het belangrijker om te weten wat iemand in potentie kan en wil leren.

Learning Agility is het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Mensen die hoog scoren op Learning Agility leren meer en sneller van nieuwe situaties. Zij:

  • weten meer uit hun ervaringen te halen;
  • zijn voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen;
  • zoeken feedback om van te leren;
  • herkennen patronen in onbekende situaties;
  • schakelen anderen effectief in om ervaringen te begrijpen en zinvol te maken.

Dat betekent dat ze meer dan anderen (nieuw) werk succesvol zullen aanpakken.

Nieuwsbrief

Cruquiusweg 111-F, 1019 AG Amsterdam, 085 - 401 50 50