Tipje van de sluier: hoe learning agile zijn ingenieurs?

Dit voorjaar heeft HFMtalentindex, in samenwerking met het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en het blad De Ingenieur, onderzocht hoe ingenieurs als beroepsgroep scoren op Learning Agility. In zijn derde column van dit jaar zal Jair Shankar (op 8 december) uitgebreid ingaan op de uitslagen van dit onderzoek.

Eerste uitslagen:

  • Ingenieurs scoren vooral hoog op Mental Agility (analyseren, complexiteit, nieuwe ideeën)
  • Ingenieurs krijgen vooral energie van Analyseren, Vrijheid en Creativiteit
  • Vrouwelijke ingenieurs scoren over de gehele linie hoger dan hun mannelijke collega’s

Learning agility ingenieurs male vs. female

Eerdere publicaties over dit onderwerp: